Zorg voor goede zorg!

Angstklachten

Wat zijn angstklachten?

Vaak bang zijn noemen we angstklachten. Zulke klachten zijn ook normaal als u in uw leven met moeilijke situaties of problemen te maken krijgt. Bijvoorbeeld problemen in uw relatie, ptoblemen met uw kinderen, op het werk of met uw gezondheid. Angstklachten komen veel voor. Ze verdwijnen weer zodra de problemen zijn opgelost of wanneer u een manier heeft gevonden om ermee te leren leven.

U kunt ook heel vaak bang zijn zonder duidelijke oorzaak. Dus zonder dat er een gevaar is of problemen zijn. Dit heeft grote gevolgen voor uw leven: u gaat situaties of plekken die te maken hebben met uw angst steeds vaker vermijden. Hierdoor gaat de angst niet weg. De angst wordt juist erger.

Wij kunnen je helpen

BBAZ bestaat uit een multidisciplinair behandelteam

De behandeling bij ons wordt zoveel mogelijk uitgevoerd conform multidisciplinaire richtlijnen. www.ggzrichtlijnen.nl Ons behandelteam bestaat uit twee regie behandelaren (1 klinisch psycholoog, 1 psychiater) en 8 basispsychologen, een systeemtherapeut/GGZ agoog en 1 GGZ agoog.

De afgelopen jaren is er ruime ervaring aan expertise binnen de praktijk opgebouwd onder de psychologen en GGZ Agogen. De psychologen en GGZ Agogen voeren de behandelingen uit onder supervisie van de twee regie behandelaren.