Over ons

Behandel- en Begeleidingscentrum Amsterdam Zuidoost

BBAZ is een kleinschalige, ambulante, GGZ praktijk en is sinds 2008 gevestigd in Amsterdam Zuidoost. Er werken bij ons twee regie behandelaren (1 klinisch psycholoog, 1 psychiater) en 8 basispsychologen, die veel ervaring hebben met het geven van behandelingen bij uiteenlopende psychologische hulpvragen.

In de afgelopen jaren hebben we in het stadsdeel Zuidoost vooral veel mensen behandeld met depressieve klachten, angstklachten, paniekklachten, traumaklachten (PTSS) en concentratie problemen (ADHD).

Volwassenen tussen 18 t/m 65 jaar kunnen bij onze praktijk terecht voor psychologische behandeling in de Gespecialiseerde GGZ. De huisarts, de Arboarts of een bevoegde behandelaar van een andere GGZ instelling kunnen naar ons verwijzen7

Wat wij belangrijk vinden

Herstellen in eigen buurt

Meer dan 10 jaar geleden zijn we begonnen met het idee dat mensen zich veilig en op hun gemak moeten voelen als ze met een hulpverlener in gesprek gaan. Daarbij vinden we het van belang dat mensen in hun eigen leef- en woonomgeving doelmatige hulp en aansluitende zorg aangeboden krijgen. Onze missie is: Herstellen in eigen buurt.

Wij vinden het nog steeds van belang dat mensen in hun eigen wijk aansluitende en toegankelijke zorg aangeboden krijgen. Daarom zijn we nog steeds een kleinschalige en laagdrempelige praktijk waar patiënten zich op hun gemak zullen voelen.

De patiënt krijgt van begin af aan een vaste behandelaar zodat direct een vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd. De behandeling zal mede hierdoor efficiënt verlopen en doelgericht zijn.

Om het contact tussen de behandelaar en de patiënt makkelijk te laten verlopen krijgen zij een mobiele nummer, en een email adres van hun behandelaar. Zo kan er rechtstreeks zonder tussenschakels op een persoonlijke manier contact worden onderhouden en zijn er directe lijnen met de betrokken behandelaar.

Kwaliteitstatuut

Kwaliteit staat bij ons voorop

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. BBAZ heeft zijn goedgekeurde kwaliteitstatuut gedeponeerd bij www.ggzkwaliteitsstatuut.nl en is bij BBAZ op verzoek in te zien.

Waarneming

Bij afwezigheid

Bij afwezigheid wordt de psychiater waargenomen door een van de volgende psychiaters: D. K. Balraadjsing, H. van Wechem en P. Post en deels door het multidisciplinair behandelteam.

Multidisciplinair behandelteam

Ons team

De behandeling bij ons wordt zoveel mogelijk uitgevoerd conform multidisciplinaire richtlijnen. www.ggzrichtlijnen.nl Ons behandelteam bestaat uit twee regie behandelaren (1 klinisch psycholoog, 1 psychiater) en 8 basispsychologen, een systeemtherapeut/GGZ agoog en 1 GGZ agoog.

De afgelopen jaren is er ruime ervaring aan expertise binnen de praktijk opgebouwd onder de psychologen en GGZ Agogen. De psychologen en GGZ Agogen voeren de behandelingen uit onder supervisie van de twee regie behandelaren.

Tussen de twee regie behandelaren en medebehandelaars is er wekelijks overleg over de voortgang van de behandelingen.