Crisis

Crisis

Hulpverlening

Wij omschrijven een crisis als een situatie van iemand die binnen 24 uur moet worden gezien en beoordeeld door een regie behandelaar en een interventie nodig heeft. Indien iemand tijdens een behandeltraject in een crisis situatie verkeert, kan hij/zij tijdens kantooruren met de betrokken behandelaar contact opnemen om eventueel uiteindelijk door de regie behandelaar te kunnen worden beoordeeld.

Bij een crisis situatie buiten kantooruren en bij afwezigheid van de regie behandelaar kan de patiënt contact opnemen met de huisartsenpost. De huisartsenpost zal beoordelen of er wordt doorverwezen naar de crisisdienst.

Telefoonnummer huisartsenpost voor patiënten 088 003 0600
Telefoonnummer crisisdienst voor patiënten 020 523 5433