Behandelvormen

Onze behandelvormen

Multidisciplinaire richtlijnen

De regie behandelaren en psychologen van BBAZ werken met behandelvormen die hun doel en effect wetenschappelijk hebben aangetoond, (evidence based) en worden uitgevoerd volgens multidisciplinaire richtlijnen.

Het zijn behandelvormen zoals Cognitieve gedragstherapie, Gedragstherapie, Traumatherapie, Mindfullness, Relaxatietherapie, Systeemtherapie, Oplossingsgerichte therapie, E-health, en eventueel Farmacotherapie (behandeling met behulp van medicijnen). Psycho educatie wordt ten alle tijde gegeven tijdens een behandeling en is een vast onderdeel in een behandeltraject.

Tijdens de intake en de behandelplan bespreking wordt uitleg gegeven over het klachtenpatroon, mogelijke oorzaken van de klachten, hoe vaak de klachten voorkomen bij andere mensen in de samenleving en wat de mogelijkheden zijn tot behandelen- en herstel van de klachten.

De behandelingen

Stapsgewijs

Het behandeltraject die wij aanbieden bestaat uit een aantal stappen. Voordat we met een behandeling starten, zullen we eerst goed in beeld moeten krijgen wat er precies aan klachten aanwezig zijn om tot een betrouwbare diagnose van de klachten te kunnen komen.

De volgende stappen zullen in dit proces aan bod komen.

Gespecialiseerde GGZ

Ketenzorg en samenwerking

Wij bieden alleen behandelingen aan die vallen onder de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Deze behandelingen zijn bedoeld voor mensen die meer- en intensievere behandelingen nodig hebben dan wat de Basis GGZ aan behandelvormen kan bieden.

Des te meer hebben we samenwerkingen en overleg met Basis GGZ praktijk Cohen psychologen en Bimre Zorg. Er is veelvuldig overleg met de POH-GGZ van de huisartspraktijken in Amsterdam Zuidoost. Er is overleg met Stichting MEE. Er is tevens overleg en afstemming met de crisisdienst in Amsterdam Zuidoost voor eventuele aanmelding van patiënten.